Garantie

Wat mag U verwachtten van K.A Technics.

Op gekochten producten van K.A Technics rust een garantietermijn op van 1 jaar na factureren of versturen.

Garantie word alleen gegeven indien producten niet zijn geopend en niet gerepareerd zijn door derde. De garantie vervalt volledig wanneer producten zijn geopend en/of gerepareerd door anderen dan K.A Technics.

Op alle garagewerkzaamheden rust een garantietermijn op van 1 jaar na reparatie exclusief de geleverde materialen. De garantietermijn van geleverde materialen wordt door de leverancier bepaald. Indien er een geschil ontstaat tussen klanten en K.A TechnicsĀ  dan zal de klant in eerste instantie K.A Technics in staat moeten stellen dit geschil op te lossen.

Garantie word alleen dan verleent indien de materialen op de juiste wijze gebruikt zijn en niet door derde zijn geopend of getracht is deze te repareren.